Farmakovigilanční školení

Farmakovigilancí se rozumí dozor nad léčivými přípravky po jejich registraci a uvedení na trh, směřující k zajištění maximální bezpečnosti pacientů, kteří léčivý přípravek užívají.

Více informacíRegistraceOvěřit certifikát

Kontakt

David Kolář
Legal assistant

Asociace inovativního
farmaceutického průmyslu
IBC Pobřežní 3, 186 00 Praha 8

Tel.: +420 224 832 551
Email: david.kolar@aifp.cz
Www: www.aifp.cz

E-learningový
kurz

Smyslem projektu AIFP bylo zaujmout jednotný standardizovaný přístup k farmakovigilančním povinnostem farmaceutických firem při provádění průzkumu trhu a proškolování pracovníků agentur provádějících tento průzkum, rozvinout spolupráci inovativních farmaceutických firem s agenturami v oblasti farmakovigilance vedoucí k ochraně pacientů a v neposlední řadě i docílit nemalých úspor času a finančních prostředků.

Více

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.